CHU Brugmann UVC Foto UVCB
FRNLEN

>>Urologische heelkunde

Alle urologische pathologieën...

De kliniek voor Urologie vangt alle urologische pathologieën bij de volwassene op.

De kliniek stond tussen 1967 en 1985 onder leiding van Professor Willy Gregoir, een arts met internationale faam die heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de urologische chirurgie (bijvoorbeeld de prostatectomie en de anti-reflux operatie) en die heel wat Belgische urologen heeft opgeleid.  Deze eenheid lag aan de basis van talrijke wetenschappelijke werken.

Vandaag is het streefdoel van de dienst, het dynamisch voortzetten van deze kwalitatief hoogstaande geneeskunde in de kliniek,  het wetenschappelijk onderzoek en de opleiding.

Naast het uitvoeren van klassieke onderzoekingen en behandelingen, zoals o.a. de  transrectale echografie, de cystoscopie, de transurethrale resectie bij prostaat- en blaas-pathologie, spitst de dienst zich toe op de toepassing  van de nieuwste technologieën alsook op een up-to-date opvang van specifieke patiëntengroepen.
Enkele voorbeelden zijn :

  1. Brachytherapie bij prostaat carcinoma : in samenwerking met de dienst radiotherapie van het Universitair Ziekenhuis te Gent worden radioactieve zaadjes (Iood 125) in de prostaat ingeplant onder radioscopische en echografische controle. De implantatie wordt in "real time" gevolgd door de radiofysicus en de radiotherapeut, en zo nodig bijgestuurd.  Dankzij deze techniek kunnen heel wat prostaatkankers behandeld worden op een minimaal invasieve wijze met weinig bijwerkingen, en toch optimale  resultaten.
  2. Robot chirurgie: de dienst heeft een ruime ervaring opgebouwd in het uitvoeren van robot-geassisteerde laparoscopische ingrepen, hoofdzakelijk bij behandeling van prostaatkanker, de gedeeltelijke wegname van een nier bij nierkanker, de wegname van de bijnier wegens bijniergezwel, of de correctie van aangeboren en verworven afwijkingen zoals een vernauwing ter hoogte van de uitmonding van het nierbekken. 
  3. Klassieke laparoscopie: wordt aangeboden aan patiënten bij wie het gebruik van een robot niet nodig is om de minimal invasieve chirurgie toe te passen; bijvoorbeeld bij volledige wegname van een nier.
  4. Functionele urologie: het onderzoeken en behandelen van patiënten met stoornissen in de werking van de blaas- of de sluitspier, onder andere met urineverlies als gevolg. De dienst beschikt over de nieuwste installatie voor het uitvoeren van functionele onderzoekingen zoals de urodynamica. Een vast team binnen de dienst, in samenwerking met de diensten gynaecologie en kinesitherapie, pakt  deze problematiek aan.
  5. Geriatrische opvolging: het team functionele urologie houdt zich eveneens bezig met de optimale follow-up en opvang van de klassieke urologische problemen bij de bejaarde zoals (onbehandelbare) incontinentie, langdurige urine derivatie met blaassonde of cystostomie, persisterende of steeds terugkomende urinaire infecties en antibiotica beleid.
  6. Om een up-to-date urologisch aanbod te kunnen blijven waarborgen is er een gestruktureerde en nauwe samenwerking met :
    • De dienst radiologie: een specifiek team radiologen verricht de radiologisch-urologische onderzoekingen  en volgt op de voet de recentste ontwikkelingen in dit domein, zoals de MRI-spectrometrie van de prostaat ter opsporing van prostaatkanker, of de CT-scan geleide nierbiopsie en plaatsing van een nefrostomie.
    • De dienst gynaecologie : voor andrologische problemen zoals varicocoele behandeling, sterilisatie en microchirurgisch ongedaan maken van sterilisatie.