>>Wordt een partnerpatiënt !

PartnerpatiëntPartnerpatiënt

Bent u of was u patiënt van het UVC Brugmann ? 
Kent u iemand die patiënt is van het UVC Brugmann ?
Wenst u deel te nemen aan de verbetering van de zorgkwaliteit en de aangeboden diensten van het ziekenhuis ?

Het UVC Brugmann vraagt uw medewerking om :

  • uw ervaring als patiënt te delen ;
  • deel te nemen aan werkgroepen ter verbetering van de zorgen of de organisatie van de diensten.

Enkele voorwaarden om te kunnen deelnemen :

  • Patiënt zijn of een goede kennis zijn van een patiënt van het UVC Brugmann
  • Over een attest van goed gedrag en zeden beschikken
  • Beschikbaar zijn (regelmatig of punctueel)

Vereiste kwaliteiten :

  • Communicatie- en luistervaardig
  • Proactief
  • Capaciteit om zijn persoonlijke situatie te verplaatsen naar de andere patiënten

Hoe partnerpatiënt worden ?

Het formulier invullen :

Niet in te vullen !
 

U zal gecontacteerd worden voor een afpraak om de coördinatrice van vrijwilligerswerk te ontmoeten alsook een vertegenwoordiger van het patiëntenpartenariaat.

Heeft u vragen ? Gelieve ons te contacteren :