>>De spermogrammen

Wijze van afname

Door masturbatie in het laboratorium. De waarden verkregen op de thuis afgenomen stalen worden als indicatief doch niet als representatief beschouwd.

Microscopisch onderzoek : normale waarden

Onthoudingstermijn : 2-4 dagen

Spermogram :

Volume 2-6 ml
PH 7,2-7,8
Viscositeit normaal
Telling 20-150.106 /ml
Aantal zaadcellen met normale mobiliteit > 20.106 /ejaculaat
Vitaliteit > 50 %
Progressieve mobiliteit > 40 %
Meerkernige < 1.106 /ml
Agglutinaten afwezig
Morfologie : typische vormen > 40 %

In functie van deze waarden kan de gynaecoloog de fertiliteit van de patiënt evalueren en een indicatie geven omtrent de aan te wenden methode teneinde het paar te helpen zijn kinderwens te verwezenlijken : geprogrammeerde seksuele betrekkingen, intra-uteriene bevruchting, in vitro bevruchting.

Twee à drie zaadcelonderzoeken, met enkele weken tussenpozen, zijn vereist ten einde de gemiddelde waarde van een patiënt te bepalen.

>>Vruchtbaarheid-steriliteit en andrologie.