>>Botscan

BotscanBotscintigrafie wordt veelvuldig gebruikt voor het opsporen van botmetastasen en versheidene neoplasies. Dankzij haar grote gevoeligheid zal ze vaak het eerste teken zijn van een maligne skeletinvasie. Anderzijds, kan zij gebruikt worden om primaire bottumoren op te sporen. Doch, deze ontwikkelen zich vooral bij kinderen of jonge volwassenen.

In het geval van metabole botaandoeningen, maken verschillende typische tekens de scintigrafie zeer karakteristiek (“super bone scan” beeld).

In het geval van een vasculair probleem, geeft een drie fase botscan met inbegrip van een vasculaire dynamische fase, gevolgd door een plateaufase (pool) en tenslotte met een statische fase een essentiële informatie betreffende de vascularisatie van een pathologisch lid, de aanwezigheid van een inflammatie of een eventuele algodystrofie, dewelke een veelvuldige verwikkeling is van verschillende trauma.
Des te meer, de radiografie toont niet altijd duidelijk de aanwezigheid van een fractuur aan, van een sporttrauma, of van een prothese losmaking, de grote gevoeligheid van de botscan is eveneens nuttig in deze omstandigheden.

Tenslotte, tracers, zoals Gallium, gemerkte leucocyten en humane immunoglobulines zijn nuttig voor de diagnose van een inflammatie, een infectie en helpen bij de differentiaaldiagnose van arthritis en inflammatoire arthropathie.
Sommige tracers zoals Ytrium kunnen eveneens gebruikt worden voor de behandeling van inflammatoire articulaire aandoeningen

Voorzorgen

Tijd tussen de inspuiting van de tracer en de botscintigrafie is +/- 3 uur. De opname in het bot is maximaal na 2 uur. Tijd tussen de inspuiting en de scintigrafie moet minstens 2 uur zijn.

Gezien het radiofarmacon uitgescheiden wordt door de nieren, verminderen we de stralingsbelasting van de blaas door de patient overvloedig te laten drinken. We laten de patient wateren voor het onderzoek teneinde het bekken goed zichtbaar te maken.

Radiofarmaca

  • Bifosfonaten gemerkt met 99mTc (99m Technetium) worden het meest gebruikt. Volwassen activiteit: 740 Mbq (20 mCi).
  • Hydroxyethyleen difosfonaat (EHDP).
  • Methyleen difosfonaat (MDP).
  • Hydroxy methyleen difosfonaat (HMPP).

Alternatieve tracers :

  • Ga 67 (Gallium 67), gemerkte witte bloedcellen, humane immunoglobulines, tracers gebruikt voor het opsporen van inflammatie of infectie indien de botscan positief is.

Documenten in het PDF-formaat :

>>Atlas van functionele beeldvorming in de nukleaire geneeskunde.