>>Waarom een onderzoek bij mijn familie ?

La thrombophilie est l'état de patients qui présentent une prédisposition particulière aux thromboses

De laatste jaren is er een enorme vooruitgang op het gebied van de coagulatie.
De meeste van deze ziekten waren vroeger niet gekend. Men kon ze dus ook niet opsporen.

Indien u vóór de leeftijd van 40 jaar reeds een thrombose hebt gehad of indien er in uw familie een voorgeschiedenis van thrombose bestaat, dan raden wij u aan een preventief onderzoek te ondergaan (het grootste deel van de onkosten wordt gedragen door het RIZIV).
Deze eenvoudige bloedafname kan uw leven redden.

>>Thrombofilie en preventie.