>>Wat doe ik bij een operatieve ingreep ?

La thrombophilie est l'état de patients qui présentent une prédisposition particulière aux thromboses

Het is levensnoodzakelijk om uw behandelende arts, chirurg of tandarts op de hoogte te brengen van uw medicatie of eventuele stollingsafwijking.

Deze kan u dan de nodige informatie verstrekken bij een tijdelijke stopzetting van uw medicatie en de nodige maatregelen treffen om u tegen een eventuele thrombose te beschermen.

Om u te helpen kan het laboratorium een kaart ter beschikking stellen met vermelding van de vastgestelde anomaliën .

>>Thrombofilie en preventie.