>>Wat is thrombofilie ?

La thrombophilie est l'état de patients qui présentent une prédisposition particulière aux thromboses

Men spreekt over thrombofilie bij patiënten die een voorbestemdheid tot thrombose vertonen. Ook kunnen sommige zwangerschapscomplicaties bij deze aandoening geplaatst worden.

Verschillende anomaliën van het coagulatie-systeem kunnen het risico op thrombose vergroten :

  • deficiëntie van proteine C of S, of antithrombine III,
  • mutatie van factor V of factor V Leiden,
  • mutatie van prothrombine (variant 20210),
  • hyperhomocysteïnemie,
  • aanwezigheid van een lupus anticoagulans, een anticardiolipine antilichaam.

Deze anomaliën kunnen met een eenvoudige bloedafname gedetecteerd worden.

Sinds enkele jaren is er een constante evolutie op het gebied van de coagulatie.
De wetenschappelijke vooruitgang is zo snel dat het publiek niet voldoende geïnformeerd raakt.

Buiten de vermelde aangeboren afwijkingen kunnen sommige situaties het risico op thrombose verhogen - bvb. : langdurige bedlegerigheid, trauma's, sommige kankers, algemene infecties, de periode na een operatie, zwangerschap, of de periode na de bevalling, enz.

>>Thrombofilie en preventie.