>>Hospitalisatie gids

Votre hospitalisation au CHU BrugmannZich in een ziekenhuis laten opnemen is een moeilijke, ongewone stap. Daarom wensen wij, in de mate van het mogelijke, u het leven te vergemakkelijken via de beschikbare informatie in deze gids. Aarzel niet contact op te nemen met het personeel van het onthaal of met een verpleger/verpleegster van uw verpleegeenheid, indien u extra informatie wenst.

Het universitair verplegingscentrum Brugmann, lid van het IRIS-netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen, is verspreid over drie sites : de Horta-site in Laken, de Brien-site in Schaarbeek en de Koningin Astrid-site in Neder-over-Heembeek (militair ziekenhuis).

Wij stellen alles in het werk om u een kwaliteitsvol verblijf te verzekeren. Om deze reden bieden wij u de beste zorgen, zowel op menselijk als op technisch gebied.

Als medisch, chirurgisch en obstetrisch ziekenhuis, beschikt het UVC Brugmann over een aantal vaardigheden om u een globale en multidisciplinaire opname te verzekeren, alsook de continuïteit van zorgen.

Als openbaar ziekenhuis, ontvangt het UVCB patiënten van allerhande afkomst. De trots van het personeel bestaat erin iedere patiënt, die vertrouwen heeft in onze instelling, op dezelfde manier te behandelen, ongeacht zijn afkomst of socio-economische situatie.

In naam van alle personeelsleden, wensen wij u alvast een spoedig herstel.

Opnames : +32 (0)2 477.20.17 (Horta)+32 (0)2 477.94.72 (Brien)+32 (0)2 477.21.12 (Astrid) | Een patiënt bereiken : +32 (0)2 477.22.00

>>Af te drukken versie / Opnamebureau, centrale kassa, facturatie : openingsuren en contactgegevens (bijlage) / Kamertarieven (bijlage)PDF.