>>U heeft niet de Belgische nationaliteit. Onder welke condities mag u werken in België ?

U heeft de nationaliteit van een land binnen de Europese Economische Gemeenschap (EEG)

Dan mag u vrij bewegen binnen de EEG. De enige formaliteiten bestaan uit het aanvragen van een gelijkwaardigheid van uw diploma bij de Franstalige Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschap en de professionele erkenning bij de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid indien uw diploma niet in België werd uitgereikt.

Internationale aanwervingU heeft de nationaliteit van een land dat niet tot de EEG behoort

A. Gelijkwaardigheid van het diploma

De professional uit de gezondheidszorg, die in België wil werken en van wie het diploma niet in België werd uitgereikt, moet de gelijkwaardigheid van zijn diploma aanvragen bij de Franstalige Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschap en de erkenning aanvragen van het diploma bij de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid.

B. Werkvergunning

U heeft een equivalent ontvangen voor uw diploma? Dan moet u een dossier indienen bij het Ministerie van de regio Brussel-Hoofdstad om een werkvergunning te ontvangen. U kan pas in dienst treden van zodra de werkvergunning is afgeleverd.

In elk geval :

  • U moet in orde zijn met uw verblijfsvergunning en beschikken over een identiteitskaart. Richt u hiervoor tot de gemeentelijke adminstratie van uw verblijfplaats ofwel de Belgische Ambassade indien u nog niet in België verblijft.
  • Uw diploma moet geviseerd worden door de Medische Comissie van de Provincie waar u uw beroep gaat uitoefenen.

Verpleegkundig en paramedisch profiel :

Indien uw profiel beantwoordt aan de vacante betrekking wordt u uitgenodigd voor een onderhoud met een zorgmanager en een lid van de aanwervingsdienst. Deze selectiegesprekken kunnen gebeuren via Skype.

Indien u solliciteert voor een functie van verantwoordelijke (bvb : leidinggevende of kaderlid) en indien u voldoet aan de toegangsvoorwaarden, zal u ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan het eindexamen voor een jury. In dat geval is het noodzakelijk dat u naar België komt met uw identiteitspapieren en uw professionele documenten. 

De kennis van het Frans en/of het Nederlands is een belangrijke troef. Indien u geen van deze beide talen beheerst, zal u zich ertoe moeten verbinden om intensieve taallessen te volgen vanaf het begin van uw aanwerving tot wanneer u de taal voldoende beheerst om een goede opvang van de patiënten te verzekeren. 

Als u op het einde van de selectieprocedure wordt aangeworven, zullen onze medewerkers u inlichten over de nodige administratieve stappen die moeten worden ondernomen om een gelijkwaardigheidsattest van uw diploma te verkrijgen; zij zullen u ook praktische inlichtingen geven voor uw verblijf en vestiging in België.

N.B. : Als u zich wil specialiseren, heeft u een academische gelijkwaardigheid nodig om toegang te krijgen tot de hogescholen om u te specialiseren in DBDMH, psychiatrie, operatiezaal, hulp anesthesie, revalidatie, geriatrie, vroedvrouw, pediatrie. Begin reeds met de samenstelling van uw dossier voor de aanvraag van academische gelijkwaardigheid.

>>Jobs.