>>Anesthesiologie

Afdelingshoofd Anesthesiologie :

De anesthesist bewaakt de vitale parameters tijdens de ingreep

De dienst Anesthesiologie ontvangt 24 uur op 24 de patiënten gehospitaliseerd tijdens de peri-operatoire periode.

Alle moderne technieken voor algemene en plaatselijke narcose.

Operatiezalen uitgerust met hoogtechnologische bewakingsapparatuur.

Bijzondere aandacht voor het ontwaken van de patiënt, onder meer dankzij een team van gespecialiseerde verpleegkundigen.