>>Oproep voor donaties (geriatrie)

Brugmann StichtingIndien u de Geriatriekliniek wil ondersteunen, stort dan een bijdrage op het rekeningnummer van de Brugmann Stichting, met de mededeling ‘Geriatrie’. Deze stichting heeft als doel het wetenschappelijk, medisch onderzoek te bevorderen binnen het UVC Brugmann.

BRUGMANN STICHTING GERIATRIE
Arthur Van Gehuchtenplein 4
1020 Brussel

Rekeningnummer : BE09 3631 3069 9557 (SWIFT : BBRUBEBB)
Mededeling : Geriatrie

Giften vanaf 40 euro jaarlijks zijn fiscaal aftrekbaar.

>>Meer informatie over de kliniek voor Geriatrie.