>>Gynæcologie-Verloskunde

Afdelingshoofd Gynaecologie-Verloskunde-Perinatalogie : Prof. Jacques JANI

Gynæcologie

 • Specialisaties in menopauze, urinaire incontinentie bij inspanning, seksuele endocrinologie, vruchtbaarheid-steriliteit van het echtpaar, opsporing van gynaecologische kankers (met inbegrip van colposcopie van de baarmoederhals), en medisch bijgestane bevruchting, andrologie, seksuologie,...
 • Bijstand en opvang van vrouwelijke patiënten die problemen ervaren omwille van hun zwangerschap.
 • Senologie : het gelijktijdig verrichten van alle onderzoeken nodig voor de opsporing en de diagnostiek van borstkanker en andere borstaandoeningen. Borstchirurgie uitgevoerd door de gynaecoloog, desgevallend met de plastisch chirurg en een psychologe om de geopereerde patiënten op te vangen.
 • "Kleine" heelkundige ingrepen uitgevoerd in de dagkliniek, terwijl de meeste gynaecologische ingrepen (met inbegrip van inspanningsincontinentie) volledig of gedeeltelijk plaatsvinden door endoscopie, teneinde de verblijfsduur en de herstelperiode te beperken.
 • Vermaardheid in het domein van de echografie met tridimensioneel onderzoek (3-D) en gespecialiseerd in bekkenechografie.
Verloskunde

Verloskunde - Maternale-foetale geneeskunde

 • Geïntegreerd in het Multidisciplinair Centrum voor Perinatalogie van de Campus Brugmann-UKZKF.
 • Objectieven : het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de moeder en van de toekomstige baby.
 • Eenheid voor algemene verzorging (prenatale consultaties, prenatale genetica, functionele echografie, kraamafdeling).
 • Gespecialiseerde infrastructuren bij de opvang van embryonale pathologieën en van hoge risico zwangerschappen (HRZ)PDF.
 • Pre-conceptuele consultaties voor hen die de geboorte onder de best mogelijke omstandigheden willen voorbereiden, zowel op medisch, sociaal als affectief vlak.
 • Niet invasieve prenatale test bestemd voor zwangere vrouwen vanaf 10 weken zwangerschap tot vlak voor de geboorte : een eenvoudige bloed afname die een vruchtwater punctie vervangt (screening op trisomie 21, 13 en 18). Het resultaat is gekend binnen de 2 weken na de bloed afname. De dienst foetale geneeskunde van het UVC Brugmann is een van de eerste centra in België die deze test aanbieden aan toekomstige ouders.