>>Medische beeldvorming

Afdelingshoofd : Prof. Mieke CANNIE

De afdeling Medische Beeldvorming bestaat uit de volgende diensten :

Nucleaire geneeskunde : gamma cameraRadiologie : NMR