>>Radioisotopen

Nucleaire geneeskunde Een brede waaier van diagnostische activiteiten...

Deze dienst bestrijkt een brede waaier van diagnostische activiteiten, met name inzake botdensitometrie (fosfocalcair metabolisme), tomoscintigrafie en ademhalingstests.

De quantificering van fysiologische parameters zoals het cerebraal bloeddebiet of myocardperfusie gebeuren via een tomografische camera, of SPECT.

Deze instrumenten worden steeds preciezer : de detectielimiet bereikt nu al enkele millimeter.

Deze dienst voert ook ademhalingstests (breath test) uit : de analyse van de uitgeademde CO2 maakt het mogelijk diverse enzymatische reacties te meten, voor al dan op gastro-enterologisch vlak.

De dienst beschikt ten slotte ook over een antropogammometer. Die installatie werd in 1973 ingehuldigd en is uniek in België.

Met deze machine kan het kapitaal aan K, Na,... ionen worden gemeten, evenals de digestieve absorptie van vitamine B12, Ca, Mg, enz. Hij kan ook dienst doen in geval van radioactieve contaminatie.