>>Laboratoria

Afdelingshoofd :

LaboratoriumLaboratorium

De afdeling Biologie - Anatomopathologie bestaat uit de volgende laboratoria :