>>Urgentie- en crisiscentrum

Van de 3.500 patiënten die zich elk jaar in het ziekenhuis voor psychiatrische spoedgevallen laten opnemen, worden er 700 in het crisisinterventiecentrum opgevangen. 80% onder hen kunnen na 3 dagen intensieve behandeling ontslagen worden uit het ziekenhuis.

Deze originele behandelingsformule vangt crisissituaties op en is toonaangevend voor de nieuwe benaderingswijzen van psychologische stoornissen. Ze biedt nieuwe perspectieven in de behandeling van aanpassingsstoornissen en reactieve angststoornissen. Ze heeft bijgedragen tot de vermindering van het aantal opnamen en van de hospitalisatieduur. De patiënten kunnen bij ontslag ook meer doelgericht georiënteerd worden naar een behandeling in de ambulante sector.

>>Meer informatie over de Instelling voor Psychiatrie.