>>Crisiscentrum

Deze originele behandelingsformule vangt crisissituaties op en is toonaangevend voor de nieuwe benaderingswijzen van psychologische stoornissen. Ze biedt nieuwe perspectieven in de behandeling van aanpassingsstoornissen en reactieve angststoornissen. Ze heeft bijgedragen tot de vermindering van het aantal opnamen en van de hospitalisatieduur. De patiënten kunnen bij ontslag ook meer doelgericht georiënteerd worden naar een behandeling in de ambulante sector.

>>Meer informatie over de Instelling voor Psychiatrie.