>>Psychiatrie en medische psychologie

Afdelingshoofd Psychiatrie : Prof. Charles KORNREICH

De Instelling voor Psychiatrie en medische Psychologie neemt in het belgische psychiatrische zorgencircuit een voorname plaats in

De dienst voor Psychiatrie en medische Psychologie, historische kenmerkende aspect van het UVC Brugmann, neemt in het belgische psychiatrische zorgencircuit een voorname plaats in.

Op dezelfde campus worden zowel klinische, onderzoeks- als opleidingsactiviteiten op het vlak van de psychiatrie en de geestelijke gezondheid gecoördineerd. Het is een van de verwijscentra voor de ziekenhuizen van het IRIS-netwerk en het belangrijkste centrum in België voor de acute behandeling van mentale pathologie.

De opvang van de problemen inzake geestelijke gezondheid is compleet en geïntegreerd.

Sedert 1985 is het Instituut gevestigd in een uitgestrekt geheel dat verwezenlijkt werd volgens de architecturale opvattingen van Professor Sivadon met het oog op de bevordering van het veiligheidsgevoel van de geesteszieke en van zijn wederopname in de maatschappij.

Ambulante zorgen

Het gebouw aan de straatkant bestaat uit twee afzonderlijke eenheden, een voor volwassenen en de andere voor kinderen en adolescenten. Hier telt men elk jaar om en bij de 20.000 raadplegingen.

Ze worden gekarakteriseerd door de grote verscheidenheid van geboden therapeutische service op vlak van psychotherapie : psychodynamische en analytische therapie, systeemtheoretische en gezinstherapie, cognitieve gedragstherapie, transactionele therapie, relaxatietherapie en hypnose, enz... dit in combinatie met een farmacologische behandeling en interventies op psychosociaal vlak.

Er zijn gespecialiseerde raadplegingen voor verslavingsproblemen (alcohol, tabak, cannabis, medicatiemisbruik, druggebruik, zwaarlijvigheid en eetstoornissen, speel en andere gedragsverslavingen, enz.), alsook voor de behandeling van depressie en psychotische stoornissen ("Icarus" psycho-educatieve groep), voor de behandeling van fobieën en obsessief-compulsieve stoornissen, voor post-traumatische stress-stoornissen, psychosomatiscche stoornissen, seksuele moeilijkheden, psychologische problemen van de bejaarde (psychogeriatrie), psychologische ontwikkelingsstoornissen van kinderen, ontwikkelingscrisissen van adolescenten, huwelijksmoeilijkheden of partner-relatieproblemen, slaapstoornissen en ethnopsychiatrie.

De Instelling beschikt ook over een daghospitaal.

Residentiële zorgen

Expertises

Binnen de instelling bestaat er een belangrijke activiteit van medico-legaal psychiatrisch onderzoek. Onze dienst is het Belgisch verwijscentrum voor de Internationale Vereniging voor Medico-legale Psychiatrie.

Liaisonpsychiatrie

Deze dienst heeft een belangrijke activiteit ontwikkeld onder de naam "liaisonpsychiatrie" en biedt consultatiemogelijkheden aan patiënten die gehospitaliseerd zijn in de medico-chirurgische diensten van het UVC Brugmann en die naast hun medische pathologie ook nog psychologische moeilijkheden en/of onderliggende psychiatrische pathologieën vertonen.