>>Eenheid Camille Claudel (psychoses)

"Zware" psychiatrische toestanden met ernstige gedragsstoornissen, die een grote beveiliging behoeven, worden behandeld in de "gesloten" afdelingen.

Deze afdeling neemt acute en chronische psychotische patiënten op, in het bijzonder gedecompenseerde schizofrene ziektebeelden en patiënten met mentale deterioratie of dementie.

Deze afdeling is erkend voor de opname van die personen die vallen onder de Wet van 26 juni 1990 ter Bescherming van de Persoon van de Geesteszieke.

De sociale opvolging is van essentieel belang en al deze gevallen en het therapeutische werk veronderstellen een constante communicatie met het behandelingsteam, de omgeving van de zieke, zijn familie, het OCMW en tevens juridische instanties.

>>Meer informatie over de Instelling voor Psychiatrie.