>>Eenheid pedopsychiatrie (voor jongeren van 16 tot 23 jaar)

Na een reorganisatie van onze afdelingen kan de Psychiatrische afdeling van het UVC Brugmann voortaan jongeren tussen 16 en 23 jaar opvangen in een specifieke afdeling, de Jeugdafdeling.

Dit is een open afdeling voor pedopsychiatrie, op vrijwillige basis en met mogelijkheid voor crisisopname (5 werkdagen, eenmaal verlengbaar) en opname voor langere perioden.

Een specifieke problematiek

De specificiteit van onze afdeling bestaat erin onze zorg toe te spitsen op problemen die eigen zijn aan de leeftijdsgroep 16-23 jaar, met een systeem dat speciaal voor de jongere is ontwikkeld en waarop hij/zij kan steunen om de impasse waarin hij/zij zich bevindt terug te boven te komen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de omgeving waarin hij/zij zich ontwikkelt.

Ook de overgang van de pedopsychiatrie naar de volwassenenpsychiatrie wordt hier met aandacht opgevolgd. Ons project wordt uitgevoerd in samenwerking met de dienst kinderpsychiatrie van het Kinderziekenhuis (UKZKF), de andere leden van de Transitie-leerstoel (Erasmus en SSM ULB), evenals de afdeling Jongvolwassenen van het Fond Roy Ziekenhuis, Brustars, de teams en alle partners van het Brusselse netwerk voor geestelijke gezondheidszorg.

Een multidisciplinair team

De patiënten worden verzorgd door een enthousiast en multidisciplinair team van psychiaters, psychologen, opvoeders, verpleegkundigen, zorgassistenten en een maatschappelijk werker.

Een enthousiast en multidisciplinair team

Voor-opnames

Hiervoor kan u contact met ons opnemen op het volgende nummer: +32 (0)2 477.22.58.

>>Meer informatie over de Instelling voor Psychiatrie.