>>Urologische heelkunde (site Brien)

Urologie

De kliniek voor Urologie van het UVC Brugmann stond tussen 1967 en 1985 onder leiding van Prof. W. Grégoir, een arts met internationale faam die heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de urologische chirurgie en die heel wat Belgische urologen heeft opgeleid.

Deze eenheid ligt aan de basis van talrijke wetenschappelijke werken, vooral over de medische behandeling van erectiestoornissen.

Op de site Brien heeft het UVC Brugmann een specifiek team van Urologie.

Deze team vangt alle urologische pathologieën van de volwassene op, met inbegrip van erectiestoornissen.

Op chirurgisch vlak maken ook hier de endoscopische technieken opgang : chirurgie van de prostaat, nierstenen en blaaspoliepen.