>>De MUG : na een jaar ervaring...

MUG

In een onzekere context (sommige Brusselse dringende diensten worden door een federale beschikking bedreigd die vanaf maart 2005 zou toegepast zijn), heeft op 4 februari het UVC Brugmann de eerste verjaardag van de Mobiele Urgentie Groep (MUG), dewelke zijn vertrekpunt heeft vanuit de site Paul Brien (Schaarbeek), gevierd. Deze nieuwe ploeg rijdt gemiddeld 4 tot 5 maal daags uit in het Noord-Oosten van de Brusselse agglomeratie.

Hebben onder andere het woord genomen : De Heer Bernard Clerfayt, burgemeester van Schaarbeek en De Heer Daniel Ducarme, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook vertegenwoordigers van de Ministers Chabert en Smet.

Brusselse dringende diensten