>>Een eerbetoon aan René Magritte

Het UVC Brugmann is gevestigd in drie sites ten noorden van Brussel : Laken, Schaarbeek en Jette.
De site van Laken (630 bedden), ingehuldigd in 1923, draagt de naam van de architect die er sinds het begin van de XXe eeuw de internationale befaamdheid verzekerde : Victor Horta.
De site van Schaarbeek (126 bedden) doet de naam voortleven van een vooraanstaand bioloog van het ULB : Paul Brien.

René MagritteBleef een naam te zoeken voor de site van Jette (74 bedden), sinds 1974 uitgebaat door het OCMW van de gemeente en met het UVC Brugmann verbonden in de context van de ziekenhuisfusies sinds de eerste januari 2000.
De keuze viel op de meest vermaarde vroegere Jettenaar ter wereld : de schilder René Magritte, die gedurende de meest vruchtbare periode van zijn artistieke leven, zijnde van 1930 tot 1954, in de gemeente (Esseghemstraat) woonde, doch ook Laken en Schaarbeek tot woonplaats koos.

De overheden van het Brussels gewest en de gemeentes aandeelhouders van het UVC Brugmann hebben aanvaard over te gaan tot de officiële installatie van de nieuwe benaming van deze ziekenhuissite, gewijd aan de revalidatieactiviteiten, op 26 mei 2004.

UVC Brugmann - site MagritteTer gelegenheid van deze ontmoeting werd een tentoonstelling op touw gezet waarbij affiches van het werk van Magritte en een aantal originele en zeldzame lithografieën openbaar worden gesteld (schenking van de Stichting René Magritte), alsmede kindertekeningen van de leerlingen van de school Robert Dubois die de grafische thema’s nauw aan het hart van de kunstenaar weerspiegelen. In deze school van de Stad Brussel worden de kinderen van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola opgevangen.

De originele kunstwerken en de reproducties van de werken van Magritte worden vervolgens als binnendecoratie in de site geïntegreerd ten voordele van de gehospitaliseerde patiënten. Zij zullen de gangen en de behandelingskamers tooien teneinde de plaatsen te verlevendigen en de natuurlijke soberheid enigszins bij te werken.

Hebben het woord genomen :

  • Jacques SIMONET, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
  • Jos CHABERT en Didier GOSUIN, Ministers van Gezondheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
  • Marie-Dominique GAZAGNES, UVC Brugmann (revalidatie)
  • Vertegenwoordigers van de Stichting Magritte en van het Magritte Museum
  • Freddy THIELEMANS, Burgemeester van Brussel

De tentoonstelling "Over Magritte" zal op de site Magritte plaatsvinden van 26 mei 2004 tot 1 juni 2004 van 10u tot 16u, uitgezonderd 's zondags. Zij zal van commentaar voorzien worden door twee historici van het Magritte Museum. De tentoonstelling is gratis en toegankelijk voor iedereen.

Kindertekeningen van de leerlingen van de school Robert Dubois