>>Militair Hospitaal werkt samen met Brugmann en Iris

Sedert de afschaffing van de dienstplicht is het bergaf gegaan met het Militair Hospitaal van Neder-over-Heembeek. De jongste jaren hebben de problemen zich opgestapeld. Om het ziekenhuis een nieuw élan te geven wordt nu een samenwerking op touw gezet met Brugmann en het Brusselse Iris-netwerk.

Het MH gaat een samenwerking aan met de vijf Brusselse ziekenhuizen van het Iris-netwerk. Met het Brugmann-ziekenhuis worden de banden het sterkst aangehaald. Doel is de kwaliteit van de dienstverlening aan te zwengelen. Zo zal men in het brandwondencentrum ondermeer kunnen rekenen op de expertise van de artsen van het Brugmann-ziekenhuis.

Tevens zal in Neder-over-Heembeek opnieuw plaats zijn voor een gespecialiseerde poliklinische activiteit. Ook met de dienst psychiatrie van Brugmann zal nauw worden samengewerkt. Niet alleen militairen en hun families zullen in het militair ziekenhuis terecht kunnen. Er wordt ook ruimte gecreëerd voor burger-patiënten. Dan denken we in de eerste plaats aan de opvang van burgers die slachtoffer zijn van een ramp. Anderzijds zullen de militaire artsen een nieuwe wettelijke omkadering krijgen, wat hen in staat zal stellen ook in burgerlijke ziekenhuizen geneeskundige activiteiten te beoefenen.

Nieuwe directeur

De reorganisatie binnen het Militair Hospitaal heeft ook structurele gevolgen. Na de overplaatsing van het omstreden diensthoofd, luitenant-kolonel Jean Pirson, naar B-fast, werd Jean-Paul Chaudron als directeur aangesteld. Chaudron heeft zijn strepen verdiend als officier van de Ardense jagers. Omdat hij geen arts is, moet hij nu op zijn beurt vertrekken. Om de samenwerking met burgerlijke ziekenhuizen mogelijk te maken, opteert men nu voor een arts aan het hoofd van het Militair Hospitaal. De synergie met het Iris-netwerk zal volgend jaar ingaan.

Auteur : Maurice Einhorn / Henk Van Nieuwenhove
Bron : Artsenkrant (nr 1692 van 02/09/2005) - ©Lejournaldumedecin.com

>>Partnerschap Militair Hospitaal Koningin Astrid - UVC Brugmann - IRIS.