>>Een nieuwigheid in het UVC Brugmann : een gestructureerde vrijwilligersdienst

Ingevolge de talrijke verzoeken op verschillende niveaus van het ziekenhuis en met het oog op de vermenselijking van het ziekenhuis en het patiëntenwelzijn, heeft de directie beslist een gestructureerde vrijwilligersdienst voor de volledige instelling te creëren.

Het vrijwilligerswerk is niet nieuw in het UVC Brugmann, doch was niet voorzien voor alle afdelingen. Inderdaad zijn er niet genoeg vrijwilligers om zich dagelijks met de patiënten in het ziekenhuis bezig te houden of zijn ze niet altijd aanwezig.

De taak van de vrijwilligers - aanvullend op deze van de beroepspractici – heeft tot doel het verblijf van de patiënten aangenamer te maken en de bezoekers beter door te verwijzen naar de verschillende afdelingen.

Het verlenen van kleine diensten aan bedlegerige patiënten...Deze opdracht zal inderdaad onder meer bestaan uit :

  • het onthaal en het doorverwijzen van patiënten en bezoekers,
  • het begeleiden van gehospitaliseerde patiënten of van patiënten die een onderzoek afwachten en hen een luisterend oor bieden,
  • boodschappen verrichten voor de patiënten waarvoor een lang verblijf voorzien is,
  • het verlenen van kleine diensten aan bedlegerige patiënten zoals de aankoop van een krant, het versturen van brieven, enz.

Om deze afdeling te laten functioneren, zoeken wij gemotiveerde, verantwoordelijke vrijwilligers, bezorgd om het welzijn van de patiënten en contactvaardig, die zich minstens vier uur per week kunnen vrijmaken.

Wij zorgen voor een gepaste integratie in het ziekenhuis en een basisopleiding waardoor zij hun taak tot een goed einde kunnen brengen. Een aantal voordelen worden hen geboden, zoals de vrijstelling van het remgeld bij de ambulante verzorging.

Bent u geïnteresseerd ?

Meer info.