>>IRIS viert zijn 10-jarig bestaan van 17 tot 29 april 2006

IRIS viert zijn 10-jarig bestaan

Het programma van de IRIS-veertiendaagse in het UVC Brugmann :

 • Vrijdag 21/04/2006 om 10u en om 14u - Het slaaplaboratorium
  Plaats : Site Horta
  Het team van het slaapcentrum geeft aan de hand van een hypnogram toelichting bij de verschillende fasen van de slaap. Er wordt uitgelegd welk materiaal nodig is om bijvoorbeeld slaapstoornissen te bestuderen…
 • Maandag 24/04/2006 om 11u - Onderzoek en ontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg : 30 jaar droom en werkelijkheid
  Spreker : Prof. Isidore PELC
  Plaats : Site Horta, dienst psychiatrie – seminariezaal
 • Dinsdag 25/04/2006 - EHBO-initiatie
  Plaats : Site Brien
 • Woensdag 26/04/2006 om 20u - Ziekenhuis en communicatie
  Sprekers : Prof. Marco SCHETGEN, Dr Jean-Michel THOMAS, Prof. Pierre MENDES DA COSTA, Prof. Nathan CLUMECK
  Plaats : Site Horta, auditorium PP Lambert
  Twee huisartsen hebben een reportage gemaakt waarin ze het probleem van de gebrekkige communicatie tussen huisartsen en ziekenhuisartsen onder de aandacht brengen. In deze kortfilm (± 30 min.) komt meer dan dit ene facet aan bod. Het communicatie­probleem is algemeen : het stelt zich zowel binnen het ziekenhuis als in de relatie met de huisartsen. De film roept verschillende vragen op : Wat mag men de patiënt zeggen ? Hoe zit het met het « recht om te weten » van de patiënt ? Hoe de informatie meedelen ? Communicatie vanaf de opname tot het ontslag. De onderlinge communicatie van het ziekenhuispersoneel (intern). De communicatie met de huisarts (extern)
 • Donderdag 27/04/2006 om 13u - Wandeling naar het Horta-groentheater, opening van een groene route en planten van een liquidambar (Amerikaanse amberboom)
  Plaats : Site Horta, auditorium PP Lambert (vertrek)
  Het UVC Brugmann en Les Amis de l’Athénée Royal Jules Bordet nodigen u uit het parcours te volgen en enkele mooie bomen te (her)ontdekken. In 1900 was dit hooggelegen plateau van de Heysel een braakliggend terrein. Georges Brugmann, gefortuneerd bankier en mecenas, schenkt een deel van zijn bezit aan de toenmalige godshuizen met de bedoeling een nieuw ziekenhuis op te richten. De architect Victor Horta, grootmeester van de Art Nouveau, ontwerpt een paviljoen­structuur, waarin elke eenheid autonoom kan functioneren, met daar rond een groene zone van 18 hectare. Deze revolutionaire structuur groepeert de patiënten per pathologie, zodat het risico van besmetting beperkt wordt. Ze draagt ook bij tot een beter beheer van de paviljoenen, wat de hygiëne en het moreel van de zieken ten goede komt. Op 27 april wordt de « Wandeling naar het Horta-groentheater » plechtig geopend. Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen het UVC Brugmann, Les Amis de l’Athénée Royal Jules Bordet en de vzw La Leçon Verte. Het publiek wordt uitgenodigd de tuinen en het park te bezoeken. Bij de bomen staat een beschrijving van hun eigenschappen.
 • Donderdag 27/04/2006 - EHBO-initiatie
  Plaats : Site Horta

Meer informatie ?

Contact : Mounia MEJBAR (IRIS communicatieverantwoordelijke) - tel. 32 (0)2 543.78.06