>>Inhuldiging van de renovatiewerf van de Hortakapel

Hortakapel

In mei 2006 kondigde de pers aan : “de Hortakapel is geklasseerd en zal gerenoveerd worden” op initiatief van Staatssecretaris Emir Kir, bevoegd voor Monumenten en Landschappen. De Brusselse Hoofdstedelijke regering en de Stad Brussel nemen de kosten van de renovatie voor hun rekening.

De kapel, gelegen in het noordelijke deel van de site, werd in 1912 ontworpen door architect Victor Horta ; net zoals de rest van de ziekenhuissite.  Zij is er het boegbeeld van.

Voordien was de kapel de plaats waar de families zich verzamelden rond de overledenen, waar de begrafenisceremonies (godsdienstig of niet) en eveneens ziekenhuisactiviteiten plaatsvonden.
In 2007 krijgt de Kapel een nieuw leven : het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het Centrum voor Traumatologie en Revalidatie en de onderwijsinstellingen die op dezelfde site zijn gevestigd, verbouwen dit paviljoen tot een Conferentie- en permanente vormingscentrum.
De bovenverdieping zal bestaan uit 2 amfitheaters die plaats bieden aan 80 mensen en het gelijkvloers uit 4 vergaderzalen.  Hierbij ziet men erop toe de architectuur nauwgezet te behouden.
De restauratie start op 1 september 2006 onder het toezicht van Monumenten en Landschappen en zal ongeveer één jaar duren.

Ter gelegenheid van de opening van de renovatiewerken, nodigen wij u uit om 11 uur aan de Hortakapel.  Zullen aanwezig zijn : Emir Kir, Staatssecretaris, Freddy Thielemans, Burgemeester van de Stad Brussel, Henri Simons, Eerste Schepen van de Stad Brussel, Yvan Mayeur, Voorzitter van het OCMW van Brussel en van de IRIS structuur, Philippe Samyn, Claude Goehlen en Barbara Van der Wee, Architecten, en het bestuur van IRIS, het UVC Brugmann en het UKZKF.

>>Bescherming van de Hortakapel.