>>Partnerschap Militair Ziekenhuis – UVC Brugmann

Militair Ziekenhuis Koningin AstridHet Militair Hospitaal Koningin Astrid en het UVC Brugmann hebben een kaderovereenkomst gesloten.  Dit akkoord wordt nu dinsdag 26 september 2006 voorgesteld tijdens een gemeenschappelijke vergadering van de Commissies van Landsverdediging en Volksgezondheid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Deze samenwerking laat aan het Militair Hospitaal toe om zich op optimale wijze te integreren in de organisatie en structuren van de Belgische openbare verzorgingssector.  Het voortbestaan van het Militair Hospitaal blijft hiermee gewaarborgd op het gebied van militaire geneeskunde en als steun aan de operaties gezien de evoluties die worden opgelegd binnen het kader van de internationale betrekkingen met de NATO en de Europese Unie.

Logo HCB-KA : Het Militair Hospitaalcentrum van de basis Koningin Astrid (NOH)Deze samenwerking zal de coördinatie van zorgaanbod aan de bevolking verbeteren, onder andere op het gebied van revalidatie en het brandwondencentrum.

Zij zal ook tegemoet komen aan het tekort aan medisch militair personeel, ten gevolge van de afschaffing van de dienstplicht.  Deze samenwerkingsverbanden zullen voor elke betrokken partij een duidelijk voordeel bieden qua efficiëntie en doeltreffendheid.

Persartikel :