>>Systematische opsporing van doofheid in de kraamkliniek

De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid van de Franse Gemeenschap van België, Catherine Fonck, heeft in november 2006 een programma bekend gemaakt om in de kraamklinieken doofheid op te sporen.

De materniteit van het UVC Brugmann is één van de kraamklinieken die meewerken aan het programma, met de medewerking van Prof. Anne-Laure Mansbach (NKO - UKZKF) en Prof. Paul Deltenre (auditieve neurofysiologie - UVC Brugmann).

Screening op doofheid...