>>De dienst Nefrologie neemt deel aan de Internationale Dag van de Nier

Internationale Dag van de NierBeste wensen voor goede nieren...Donderdag 8 maart aanstaande, heeft de Internationale Dag van de Nier plaats. Het doel van deze dag is om zowel het grote publiek als de zorgverleners bewust te maken van de problematiek van chronische nierinsufficiëntie dat steeds meer en meer mensen treft, en van de grote impact dat deze aandoening heeft op het leven van degenen die hierdoor getroffen zijn en op het budget van de volksgezondheid.

De vroegtijdige opsporing van deze ziekte (vooral bij mensen die reeds aan diabetes en/of hoge bloeddruk lijden) laat toe om het verloop van deze aandoening, dat vaak ongunstig is als er niet in een vroeg stadium wordt ingegrepen, te vertragen.

In overleg met de ziekenhuis instanties werd er beslist om informatiebrochures uit te delen en om bij iedereen een gratis bloeddrukmeting uit te voeren. De uitslagen hiervan zullen  hen worden terugegeven zodat deze met de arts van hun keuze kan worden besproken.

Dit alles zal doorgaan in de inkomhal van zowel het PP Lambert-auditorium, van de dienst Interne Geneeskunde en van de Polikliniek van 9 tot 17 uur.

In de hoop om met deze actie bij te dragen tot het vrijwaren van ieders gezondheid, wensen mijn medewerkers en ikzelf iedereen goede nieren toe.

Professor Max DRATWA
Dienst Nefrologie