>>Multidisciplinariteit in immuno-allergologie

Kliniek van Immuno-Allergologie UVC Brugmann - IRIS
Lid van het kenniscentrum FOCIS-ULB

De allergische en immunologische ziekten vormen een belangrijk probleem voor de volksgezondheid, zowel op gebied van ziektelijden, als wel op economisch gebied. Het gaat hier over een systeemaandoening, en als dusdanig vereist ze een gezamenlijke aanpak van verschillende specialisten (klinisch bioloog, huidspecialist, internist, pediater, KNO-arts, longziektespecialist, reumatoloog). In België bestaat er nog geen geïntégreerde kliniek van Immuno-Allergologie, en dit in tegenstelling tot de meest ons omringende landen.
In het kader van het Irisnetwerk hebben we daarom een multidisciplinaire Immuno-Allergologische dienst ontwikkeld, waarvan de voornaamste activiteit gesitueerd is in het UVC Brugmann.Deze nieuwe activiteit beoogt om een hulpverlening te verschaffen aan de Allergologische en Immunologische ziekten waarvoor speciale diagnostische en therapeutische technieken nodig zijn. Een van zijn voornaamste kenmerken is juist zijn multidisciplinaire aanpak: dit vereist een gelijktijdige aanwezigheid van verschillende specialisten, die elkaar aanvullen in hun verzorging van de patiënt. Naast de algemene consulten worden specifieke consultaties voor geneesmiddelenallergie en voedingswarenallergie, auto-immune ziektes en ernstige syndromen van astmatische en sinusitis aard.
De diagnostische techniek omvat alle provocatietesten voor huidallergie (met onder andere medicatie, voeding, vliesvleugelige insectengiften), voor nasale allergie, en niet-specifieke bronchiale allergie. De bedoeling is een optimale verzorging van de patiënt waarvoor een diagnose en een behandeling wordt vastgesteld, waarbij de multisciplinaire beschouwing een meerwaarde geeft, en waarbij de toegang tot gecentraliseerde technologie enkel mogelijk is door een centralisatie van de verschillende dienstverleningen.
Een multidisciplinaire klinische discussievergadering wordt elke woensdagmiddag georganiseerd waarbij de algemene geneesheren en specialisten worden uitgenodigd om hun ervaringen te komen delen of de opvolging van hun interventies te laten kennen.
Het onderwijs maakt een belangrijk deel uit van onze activiteit. Een Licentie in de specialisatie in immuno-allergologie werd ontwikkeld aan de ULB, sinds 2001. De bedoeling is om een diepgaande vorming te geven in dit domein aan de geneesheren-specialisten in pediatrie, dermatologie, KNO, pneumologie, inwendige geneeskunde.  Dit jaar volgen 38 geneesheren vanuit verschillende Belgische en buitenlandse universiteiten deze studie.
Onze eenheid is lid voor de “ULB” van het internationale FOCIS netwerk (Federation of Clinical Immunology Societies).  Dit houdt in dat wij werken op het gebied van onderwijs en klinische studies met kwaliteitscriteria gelijkwaardig aan de Amerikaanse en Europese centra die deel uitmaken van het netwerk.
Tenslotte bevat onze onderzoekactiviteit de opsporing van allergische ziekten bij het kind en de studie van de ontstekingsmechanismen die gepaard gaan met ziekten van de luchtwegen, samen met de deelname aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen (Cf. referenties).

Prof. Olivier MICHEL
Kliniekhoofd
Titularis ULB
Voorzitter van de Licentie in immuno-allergologie ULB

Referenties :

 1. Michel O, Kips J, Duchateau J, Vertongen F, Robert L, Collet H, Pauwels R, Sergysels R
  Severity of asthma is related to endotoxin in house dust.
  Am J Respir Crit Care Med 1996; 154: 1641-1646.
 2. De Baets F, Bodart E, Drmaix-Wilmet M, Vandaele S, De Biltering G, Masset S, Vermeire P, Michel O
  Exercise-Induced Respiratory Symptoms Are Poor Predictors of Bronchoconstriction.
  Pediatric Pulmonolgy 2005, 39 ; 301-305.
 3. Michel O, Murdoch R, Bernard A
  Inhaled lipopolysaccharide induces blood release of Clara cell specific protein (CC16) in human.
  J Allergy Clin Immunol 2005, 115(6): 1143- 1147.
 4. Michel O, Dentener M, Cataldo D, Cantinieaux B, Vertongen F, Delvaux C, Murdoch B, Kelly J
  Effects of oral Prednisolone and Cilomilast on LPS-induced inflammation in human.
  Pulm Pham Ther 2006, doi: 10.1016/j.pupt.2006.08.002

>>Kliniek voor Immuno-allergologie : een première voor België.