>>Brugmann pakt allergie multidisciplinair aan

Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann heeft een nieuwe multidisciplinaire afdeling voor immuno-allergologie.

De behandeling van allergie en immuunaandoeningen is vaak versnipperd over verschillende specialismen. Daarom start de Brusselse openbare ziekenhuiskoepel Iris met een geïntegreerde dienst voor immuno-allergologie in het UVC Brugmann.

De dienst staat in voor de behandeling van allergie en immuunziekten waarvoor gespecialiseerde diagnosetechnieken en behandeling vereist zijn.

Naast de algemene raadplegingen richten specifieke consultaties zich op geneesmiddelen- en voedingsallergie, auto-immuniteit en syndromen van ernstige sinusitis en astma.

"Geneesmiddelenallergie is een onderschat probleem. Bij reacties op een geneesmiddel gaat het nochtans in 30% van de gevallen om een allergie. De onderschatting kan worden verklaard door onvoldoende kennis en te weinig bewustwording voor het probleem, in vergelijking met andere allergieën (astma, atopisch eczeem, voedingsallergie) die veel meer aandacht krijgen. De betrokken fysiopathologische mechanismen zijn daardoor minder gekend en het ontbreekt ons aan gevalideerde biologische diagnosetests", zegt Dr. Saïd Tas (internist verbonden aan de nieuwe dienst).

Hij haalt het voorbeeld aan van kinderen waarvan vermoed wordt dat ze allergisch zijn voor penicilline. Na een grondig allergologisch onderzoek blijkt het maar in 10 à 15% van die gevallen daadwerkelijk om een allergie te gaan. In de nieuwe dienst wordt geneesmiddelenallergie gecoördineerd aangepakt volgens de methodes van het European Network for Drug Allergy.

Auteur : M. V.
Bron : Artsenkrant (nr 1849 van 06/07/2007) - ©Lejournaldumedecin.com

>>Kliniek voor Immuno-allergologie : een première voor België.