>>Willy Boeckx, een 'micropionier'

Prof. Willy BoeckxNa geneeskundestudies aan de KUL (Katholieke Universiteit Leuven) lanceert Willy Boeckx zich in experimentele microchirurgie. Na meer dan 5000 nier- en harttransplantaties op ratten (als onderdeel van zijn opleiding) voert de jonge chirurg in 1972 zijn eerste vingerherimplantatie uit. Een absolute primeur in Europa! Hij krijgt de microchirurgische technieken gaandeweg onder de knie en specialiseert zich vervolgens in de behandeling van onvruchtbaarheid en in neuromicrochirurgie.

Na 28 jaar trouwe dienst verlaat Willy Boeckx de KUL voor het Universitaire Ziekenhuis van Maastricht, waar hij een diensthoofdfunctie krijgt aangeboden."Ik ben er gebleven tot in 2006, waarna ik de fakkel heb doorgegeven aan de jonge generatie." Sinds enkele maanden is hij kliniekhoofd op de dienst plastische chirurgie van het UVC Brugmann. Zijn grote ambitie: de dienst laten uitgroeien tot referentiecentrum voor handchirurgie, zijn specialiteit, samen met de behandeling vanzware brandwonden.

Auteur : Aurélie Bastin
Bron : Osiris News (nr 9, december 2007-februari 2008)