>>Interculturele bemiddeling : anders luisteren

Anders luisterenInterculturele bemiddeling in de ziekenhuiswereld moet de communicatie tussen zorgverleners en patiënten verbeteren via de volgende activiteiten :

  • een tolk oproepen voor patiënten die geen enkele van de landstalen spreken;
  • de risico's op misverstanden tussen zorgverleners en patiënten helpen opsporen;
  • allochtone patiënten die geen toegang hebben tot informatie, opvangen en daar de tijd voor nemen. Met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarste groepen (sociaal geïsoleerden, mensen die de taal niet spreken enz.);
  • de verzorgingsteams wegwijs maken in de culturele codes, waarden en normen die verband houden met de gezondheid van de verschillende gemeenschappen die in België leven.

Bron : Osiris News (nr 9, december 2007-februari 2008)

>>Interculturele bemiddeling.