>>31 mei 2008 : Werelddag zonder tabak

Zonder tabakHet volstaat niet een rookverbod uit te roepen in ziekenhuizen of rookhoeken te creëren die aan de wettelijke normen voldoen... Een antirookbeleid moet ook proactief zijn en aandacht hebben voor preventie. Dit houdt meer bepaald in dat gezondheidswerkers betrokken worden bij de antirookcampagne en patiënten ertoe worden gestimuleerd te stoppen met roken en zich te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van het roken.

Vandaag staan we zover dat aan alle patiënten die in een IRIS-ziekenhuis zijn opgenomen, en die voor zichzelf hebben uitgemaakt te willen stoppen met roken, hiervoor professionele hulp aangeboden wordt. Zo kan een ziekenhuisopname een beslissende factor zijn, niet alleen voor patiënten die willen stoppen met roken maar ook voor hen die wel willen maar de stap nog niet hebben gezet.

Programma van de rookvrije week UVC Brugmann – UKZKF

  • In de week van 26 tot 31 mei gaan de seminaries van alle specialismen over problemen in verband met tabaksgebruik.
  • Toelichting voor het personeel over ons rookpreventiecomité, ons lidmaatschap van het Europees Netwerk Rookvrije Ziekenhuizen en de doelstellingen ervan, en het bestaan en het nut van ons rookstopcentrum (CAF), met o.a. inschrijving voor de «week van de motivatie».
  • Een sigaret voor een appel : Op 30 mei worden vanaf 6.45 uur in totaal 500 kilo appels uitgedeeld aan het personeel, de bezoekers en de patiënten van de drie campussen van het UVCB (Horta, Brien en Koningin Astrid).
  • Infobrochures van het FARES en het UVC Brugmann (CAF, week van de motivatie, begeleiding van de ouders van chronisch zieke kinderen) zullen worden gepresenteerd en verspreid. Het personeel zal zwarte balpennen krijgen met opschrift "FARES, Rookvrij ziekenhuis".
  • Ook zullen posters van het FARES en het CAF van het UVCB worden opgehangen.
  • Kinderen in het UKZKF kunnen deelnemen aan de FARES-tekenwestrijd.
  • De clowns van het ziekenhuis (dokter Zinzin en Carabistouille) zullen hun voorstelling aanpassen aan het thema "roken".

>>Rookvrij ziekenhuis.