>>Inhuldiging van de nieuwe NMR

Het beeld via Magnetische Resonantie

RMNRMNHet UVC Brugmann heeft zich onlangs het gloednieuwe apparaat 1.5 Tesla voor Medische Resonantie aangeschaft, uitgerust met de meest moderne software voor digitale beeldvorming. Dit apparaat maakt het mogelijk om verscheidene pathologieën op een zeer snelle manier te onderzoeken, nauwkeurig en niet- irradiërend : ziekten van de hersenen en het ruggemerg, de osteo-articulaire aandoeningen (onder meer de pathologieën van de knie, de heup en de schouder), evenals de letsels van het kleine bekken, de baarmoeder en de eierstokken voor de vrouwen en de prostaat voor de man. De onderzoeken door MR van lever en galwegen zijn zeer doeltreffend, en de hart- en vaatpathologieën kunnen eveneens van deze onderzoeken genieten.

Met het apparaat NMR dat sind kort wer d ingewijd in het UVC Brugmann, kan men, samen met de mammographie, de tumorale letsels onderzoeken van het borstweefsel (vroeger werden de patiënten van het UVC Brugmann hiervoor naar andere instellingen doorverwezen).
Bij de zwangere vrouw kunnen bepaalde aangeboren misvormingen en foëtale ziekten beter opgespoord worden zonder enig gevaar voor het ongeboren kind.
De onderzoeken via magnetische resonantie zijn uiteindelijk ook zeer aangewezen bij de oncologische pathologieën.

Andere onderzoekprojecten betreffende functionele en spectroscopische beeldvorming zullen verder ontwikkeld worden door het team van de radiologie.
Tot nu hadden de patiënten van het UVC Brugmann een beperkte toegang tot de NMR onderzoeken dankzij het UKZKF, het naburige kinderziekenhuis, maar enkel voor 3 behandelingen per week. Naast de ernstige gevallen, varieerden de wachttijden tussen 8 en 10 weken.
Sinds zijn benoeming (mei 2007), wenste de Voorzitter Renaud Witmeur dat het UVC Brugmann zo snel mogelijk uitgerust werd met een resonantie- apparaat. Wanneer Dokter Luisa Divano de plaats van Diensthoof van de Medische Beeldvorming in september 2007 aanvaarde, verdedigde ook zij hardnekkig de dringendheid van deze aanwerving.

De verscheidene pathologieën die tot op heden door middel van andere technieken werden onderzocht door de overdreven wachttijden kunnen vanaf nu genieten van meer nauwkeurige en niet-radiërende onderzoeken. De kost voor de patiënt is niet groter dan bij een gewoon scanner RX onderzoek : de ziekteverzekering komt tussen beide voor hetzelfde bedrag

Voor de gemeenschap is het voornaamste voordeel van deze buitengewone uitrusting dat overtollige onderzoeken kunnen vermeden worden. De duur van de hospitalisatie, en dus de kosten, kunnen hierdoor eveneens verminderd worden.

Presentatie van Dr Luisa DivanoPDF

In praktijk

Plaats : Gebouw C, zaal 3 (1ste verdieping), UVC Brugmann site Horta
Date : Dinsdag 03/06/2008 vanaf 11u30 (bezoek om 12u30)
Zullen het woord nemen : Renaud WITMEUR / Dr Luisa DIVANO
Inlichtingen : Dr Luisa DIVANO / Dr Daniel DESIR

>>Dienst Radiologie en Medische Beeldvorming.