>>Nieuwe uitdagingen voor gynaecologie en verloskunde

BorstkliniekVoor het nieuwe geassocieerde diensthoofd van de gynaecologie, professor Luc Baeyens, wordt de verdere ontwikkeling van de borst kliniek de komende jaren prioriteit nummer één. En dat in een periode waarin het ook voor de gynaecologie niet eenvoudig is voldoende gekwalificeerd personeel te vinden.

Prof. Luc Baeyens werkt al 35 jaar bij het UVC Brugmann.
Sinds enkele maanden staat hij samen met Prof. Jacques Jani aan het hoofd van de afdeling gynaecologie en verloskunde van het UVC. Elk in hun moedertaal lichten de twee nieuwe diensthoofden een tip van de sluier van hun ambities voor het departement. Voor Prof. Jani een verfijning van de echografische opsporing van foetale ziektes, voor Prof. Baeyens de borstkliniek in staat stellen straks 150 borstkankers per jaar te behandelen.

De gezondheidszorg krijgt het steeds moeilijker om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Klopt dat ook voor uw dienst?

Zonder twijfel. We beschikken over minder en minder arbeidskrachten voor meer en meer werk. Enerzijds hebben we een sterke toename van het aantal bevallingen en consultaties. Dat komt omdat we goed werk afl everen, veronderstel ik.
Maar ook omdat het Brussels Gewest de grootste stijging van het geboortecijfer van België kent. Daarbovenop hebben twee ziekenhuizen in de buurt onlangs de deuren gesloten: Saint-Etienne en het Frans Hospitaal. Beide materniteiten samen waren goed voor 2.000 bevallingen per jaar. Die moeten onder andere door onze dienst opgevangen worden.
Anderzijds zitten we nu op het dieptepunt wat het aantal afgestudeerde artsen betreft. Nu telt onze afdeling nog 44 gynaecologen in vaste dienst. Ook bij het verplegend personeel en de vroedvrouwen kampen we met tekorten. Als hier morgen tien nieuwe gekwalificeerde, tweetalige vroedvrouwen zich aanbieden, mogen ze meteen beginnen.

Met welke maatregelen wilt u dat personeelstekort aanpakken?

Sinds vorig jaar doen twee huisartsen hier enkele dagen per week algemeen gynaecologische consultaties, bijvoorbeeld een uitstrijkje of raad geven over contraceptie. Met een gespecialiseerde gynaecoloog in de buurt vormt dat geen enkel probleem. Het is de bedoeling dat er straks nog meer huisartsen bijkomen.
Specialisten willen we aantrekken door nadruk te leggen op de uitstekende specialisatiemogelijkheden, zowel klinisch als wetenschappelijk. Daarnaast is sinds 1 augustus het takenpakket van de vroedvrouwen verruimd. Ze gaan de zwangere vrouwen actiever bijstaan, zowel pre- als postnataal, als bij de bevalling. Alleen bij eventuele problemen of specifieke gevallen wordt de specialist geraadpleegd.

Is de inzet van buitenlandse, jonge artsen een optie?

Elk academiejaar geeft de Université Libre de Bruxelles (ULB) aan een vijftiental buitenlandse artsen een beurs om hier ervaring op te doen. Onze dienst krijgt jaarlijks twee tot drie jonge gynaecologen uit Libanon, Marokko, Kameroen… Tot de eerste vier maanden stop je veel energie en tijd in hun opleiding. Pas daarna begint de investering te renderen. Maar dan nog blijven die jonge artsen soms plots weg. Zo liet een arts uit Moldavië onlangs op een vrijdag weten dat ze vanaf 's maandags definitief niet meer kwam werken. Bovendien is er een gezond evenwicht nodig tussen buitenlandse stagiairs en artsen die de lokale gebruiken perfect kennen.

Welke investeringen mogen we verwachten in de infrastructuur?

Voor de kijkoperaties staat volgend jaar een volledig nieuwe operatiezaal gepland.
Die zal de laatste nieuwe snufjes bevatten. De bedoeling is onder meer speciale filmapparatuur te installeren. Zo kunnen huisartsen de operatie thuis mee volgen via een beveiligde internettoegang.
Specialisten kunnen bij noodgevallen van thuis uit raad geven, en zo belangrijke tijdwinst boeken. De filmapparatuur wordt ook interessant voor studenten en congressen.

Ook de borstkliniek krijgt een restyling

Brugmann was 35 jaar geleden het eerste ziekenhuis in ons land met zo’n kliniek, waar gynaecologen, oncologen, radiologen, psychologen en anatome pathologen nauw met elkaar samenwerken.
Wekelijks vergaderen we om de verschillende patiënten te bespreken. Nu moeten we van de overheid al 100 borstkankers per jaar behandelen om bepaalde medicaties te mogen voorschrijven en subsidies te ontvangen. Vermoedelijk wordt dat over enkele jaren 150 borstkankers.
De bedoeling van die maatregel is borstkankers enkel in gespecialiseerde centra te laten behandelen. Daarom hebben we nu al geïnvesteerd in een nieuw MRI-apparaat en een tweede, digitaal mammografietoestel. Over enkele maanden verhuist de borstkliniek trouwens naar een ruimere en nieuwe locatie waar nog nauwer zal worden samengewerkt met de dienst radiologie. Zo kunnen we tegelijk de snelheid en de kwaliteit van onze diagnoses en behandeling opdrijven.

:: Het succesverhaal van de fibromenbehandeling :: Eén van de troeven van de gynaecologie in het UVC Brugmann is de unieke behandeling van fibromen, ook wel myomen of vleesbomen genoemd. De gynaecologen werken sinds ruim een jaar samen met Dr. Marc Laureys van de radiologieafdeling. “Deze is een specialist in het katheteriseren van bloedvaten. Met een klein buisje brengt hij een uitdrogende vloeistof in het fibroom in de baarmoeder. Dat op zich volstaat vaak als behandeling, zo niet opereren we meteen na de inspuiting. De katheterisatie vermindert in ieder geval de kans op hevige bloedingen bij een operatie. Zo hebben we al heel wat baarmoeders gered. Vroeger werd te snel geopereerd, meer bepaald zonder overleg met radiologie of zonder katheterisatie, met als gevolg dus die grotere kans op verlies van vruchtbaarheid.
Deze nieuwe aanpak heeft ons een goede reputatie bezorgd, onder andere bij de Afrikaanse gemeenschap. Zwarte vrouwen hebben een grotere kans op de ontwikkeling van fibromen in de baarmoeder. Maar hun cultuur staat vaak zeer argwanend tegenover vrouwen op vruchtbare leeftijd die kinderloos blijven of geen regels meer krijgen. In sommige gevallen stoot de gemeenschap ze zelfs uit. Vandaar dat onze behandeling heel wat positieve reacties krijgt. Onze agenda is voor de volgende drie maanden al volgeboekt
.”

Auteur : Pieter Segaert
Bron : Osiris News (nr 12, september-november 2008)