>>Jean-Jacques Body een man van kennisoverdracht

Jean-Jacques Body werd onlangs benoemd tot hoofd van de dienst interne geneeskunde in het UVCB. Hij wil de 11 klinieken die hij onder zijn hoede heeft, een nieuwe dynamiek bezorgen.

Meer eenvormigheid, meer uitwisselingen, onderzoek en opleiding: dat zijn de sleutelwoorden van deze arts, hoogleraar en specialist in botziekten. Na een carrière van 30 jaar in het Bordet-instituut leidt hij voortaan één van de grootste dienst en van het ziekenhuis.
Jean-Jacques Body hoopt, als man van wetenschap en kennisoverdracht, het universitaire blazoen van het ziekenhuis op te poetsen.
En de zorgkwaliteit permanent te verbeteren, wat de patiënt alleen maar ten goede kan komen…

Prof. Jean-Jacques Body

Auteur : Grégory Escouflaire
Bron : Osiris News (nr 12, september-november 2008)