>>Cardiologische uitdagingen te Brussel

De hartEerste gezamenlijk cardiologische symposium UVC Brugmann en Sint Pieter

In het kader van zijn publieke en universitaire missies, beschikt het ziekenhuisnetwerk IRIS sinds lang over medische en heelkundige cardiologische diensten van hoogstaande kwaliteit.:

  • Het UVC Brugmann en Sint-Pieter bieden een uitgebreid gamma aan cardiologische zorgverstrekking voor volwassenen, van de meest urgente tot de meest complexe chronische aandoeningen;
  • Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola vult dit geheel aan met de oprichting van het belangrijkste Belgisch centrum betreffende diagnose en behandeling van aangeboren hartafwijkingen, reeds vanaf de prenatale opsporing van deze stoornis bij de zwangere vrouw tot de meest delicate correctieve heelkundige ingrepen onder buiten-lichamelijke bloedsomloop.

De drie ziekenhuizen werken in partenariaat en geven een serie jaarlijkse gezamenlijke symposiums betreffende hun synergie tegenover de vooruitgang en de uitdagingen in deze discipline..
Op vrijdag 21 november worden drie thema’s aangehaald :

  • De behandeling van de  myocardische infarctus in acute fase en in de opvolging, met illustratie van de huidige interventionele aanpak (coronariografie en angioplastiek) ;
  • De huidige plaats van de hartheelkunde, en zijn belang zowel bij de allerjongste patiënten, drager van aangeboren hartziekten als bij de oudste patiënten, die soms nog geopereerd worden in hun 8ste of 9de decennium;
De behandeling van hartritmestoornissen en in het bijzonder één van de meest voorkomende, de atriumfibrillatie, voor dewelke de gebruikelijke medicatie en de radicale onderhuidse interventies zullen worden vergeleken.

In praktijk

Plaats : The International Auditorium, Koning Albert II-laan 5, 1210 Brussel
Datum : Vrijdag 21/11/2008 vanaf 13u30
Contact :Fabienne DE BRANDT / Christine POTIE (Medische Directie) - tel. 32 (0)2 477.39.15 - fax 32 (0)2 477.39.22
Inschrijving : Vóór 14/11/2008
Accreditatie : Gevraagd

Programma

13.30 : Verwelkoming
13.50 : Inleiding – P. Decoodt (Brugmann)
14.00 :

Het acuut coronaire syndroom
Moderatoren : P. Mols (St Pieter) et B. Peperstraete (Brugmann)
Tijdens de storm…– R. Briki (St Pieter)
Na de storm…– J. Castro-Roriguez (Brugmann)

15.20 : Hartheelkunde op alle leeftijden
Moderatoren : F. Deuvaert (Brugmann) et A. Watel (St Pieter)
Heelkunde van aangeboren hartziekten in 2008 – P. Wauthy (Brugmann)
15.50 : Pauze
16.20 : Hartheelkunde op alle leeftijden
Moderatoren : F. Deuvaert (Brugmann) et A. Watel (St Pieter)
Zijn wij nog beperkt door de hoge ouderdom bij coronaire- en hartklepheelkunde ? – M. Derluyn (St Pieter)
16.50 : De supraventriculaire ritmestoornissen: een bewegend terrein
Moderatoren : S. Knecht (Brugmann) et P.G. Silance (St Pieter)
De behandeling met geneesmiddelen: nog altijd actueel ! – M. De Marneffe (St Pieter)
Wat te doen indien de medische behandeling niet geschikt is ? – T. Verbeet (Brugmann)
17.50 : Besluit – J-L. Vandenbossche (St Pieter)
18.00 : Afsluitingscocktail

>>Kliniek Cardiologie.