>>Ergotherapie in het UVC Brugmann

Ergotherapie wil de patiënt zo zelfredzaam mogelijk maken binnen de beperkingen van zijn ziekte of trauma. Om dat resultaat te bereiken, gebruikt ze allerlei technieken die heel sterk kunnen verschillen naargelang het doel: voorwerpen hanteren of opnieuw courante bewegingen aanleren voor de revalidatie, groepsactiviteiten om de maatschappelijke integratie te bevorderen, en bezigheidstherapie (borduren, schilderen…) voor bedlegerige personen. Kortom, een vak met veel facetten, maar altijd met dezelfde basisfilosofie: de patiënt benaderen in zijn totaliteit en hem zijn leven weer in eigen handen leren nemen.

Martine De Baets, verantwoordelijke ergotherapieErgotherapieErgotherapie

Auteur : Marion Garteiser
Bron : Osiris News (nr 13, december 2008-februari 2009)