>>Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen : “U bent in goede handen”

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu nodigt u uit voor de lancering van de nationale campagne “U bent in goede handen” ter promotie van de handhygiëne.

In praktijk

> Persconferentie in aanwezigheid van Minister Laurette Onkelinx
Datum : Maandag 19/01/2009 op 14u
Plaats : Auditorium Jean van Geertruyden, UVC Brugmann site Horta (gebouw C)
Meer informatie : Jan EYCKMANS (woordvoerder FOD Volksgezondheid) - Tel. 32 (0)2 524.90.45
Website : http://www.hicplatform.be (rubriek "handhygiëne")

Descriptie

U bent in goede handenOp 19 januari start de nieuwe nationale sensibiliseringscampagne “U bent in goede handen” in de Belgische zorginstellingen. De deelname aan deze campagne is vrijwillig en toch kan nu reeds van een succes gesproken worden: 97% van de acute ziekenhuizen, 73% van de gespecialiseerde en geriatrische zorginstellingen en 69% van de psychiatrische ziekenhuizen hebben zich ingeschreven.

De campagne, die dit jaar aan haar derde editie toe is, heeft als doel alle gezondheidswerkers in de ziekenhuizen te sensibiliseren over het belang van handhygiëne. Dit gebeurt door middel van gedrukt campagnemateriaal, opleidingsmateriaal, een online quiz en een gadget.
Naast de zorgverstrekker wordt ook de patiënt aangesproken: hij is immers een belangrijke partner bij het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening. Tijdens zijn ziekenhuisverblijf ontvangt iedere  patiënt een informatiefolder en een leuk gadget.

De campagne houdt ook een studie-element in: de naleving van de voorschriften voor handhygiëne wordt gemeten vóór en na de campagne. Na analyse van de gegevens ontvangen de deelnemende ziekenhuizen een gepersonaliseerde feedback van hun resultaten. Bovendien maakt de registratie van de naleving het mogelijk om de impact van de campagne te evalueren op nationaal niveau.

Een ziekenhuisopname houdt risico’s in: gemiddeld 6% van de gehospitaliseerde patiënten lopen gedurende hun verblijf in het ziekenhuis een infectie op. Een groot deel van de ziekenhuisinfecties is helaas niet te vermijden. Ziekenhuisinfecties verlengen vaak het ziekenhuisverblijf, vergen extra behandeling en kunnen leiden tot de dood.

Ziekenhuisinfecties worden het gemakkelijkst verspreid door middel van de handen van de zorgverstrekkers, hun belangrijkste medisch werkinstrument. Handhygiëne is om die reden een efficiënte en goedkope manier om deze infecties te vermijden. Indien blijvend inspanningen worden geleverd voor een goede handhygiëne, kan over enkele jaren het aantal ziekenhuisinfecties dalen met 20 tot 30%.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne engageren zich om in de toekomst campagnes te blijven voeren met als einddoel het gedrag van alle zorgverstrekkers permanent te beïnvloeden.

Opdat de zorgverstrekkers hun patiënten kunnen verzekeren: “U bent in goede handen”.