>>De CPO : een cel om verandering in goede banen te leiden

De Cel Programmatie en Organisatie (CPO) bundelt en structureert de behoeften, verwachtingen en verplichtingen. Hij coördineert tal van reorganisatieprojecten en helpt het UVC Brugmann bij de verhuizingen. De leden van de cel fungeren ook als interne consultants. Ze analyseren de bestaande toestand, toetsen die aan specifieke doelstellingen en/of bestuderen wat er in andere ziekenhuizen gebeurt. Op die manier geven ze methodologische steun aan de terreinteams en begeleiden ze hen bij de reorganisatie van hun activiteiten.

Leden van de CPO

Auteur : Aurélie Bastin
Bron : Osiris News (nr 14, maart-mei 2009)