>>Éliane Damis: streven naar een optimaal ouder-kindcontact

Dr Eliane DamisIn april 2009 komt dr. Éliane Damis, die voordien de dienst intensieve neonatologie leidde in het Edith Cavell-ziekenhuis, aan het hoofd te staan van de neonatale sector en de kraamafdeling van het UVC Brugmann.

Dr. Damis vindt het belangrijk dat er continuïteit blijft bestaan tussen de eenheid intensieve neonatologie van het UKZKF en de eenheid die ze binnenkort zal leiden.

Ze hoopt het contact tussen ouders en kinderen te optimaliseren door haar dienst uit te breiden. Ze beschouwt die persoonlijke ambitie ook als een logische ontwikkeling, gezien het toenemende aantal bevallingen in de kraamkliniek van het UVC Brugmann.

Auteur : Julie Luong
Bron : Osiris News (nr 14, maart-mei 2009)

>>Centrum voor Perinatalogie.