>>Foetale chirurgie: nieuwe samenwerkingsverbanden binnen het ULB-netwerk

In utero (echografie)Dankzij de ontwikkeling van nieuwe echografietechnieken kunnen vandaag heel wat ziekten of misvormingen opgespoord worden vóór de geboorte, en kan de arts met kennis van zaken beslissen of een behandeling 'in utero' mogelijk is.

In sommige gevallen volstaan geneesmiddelen om de afwijking in kwestie te behandelen, in andere gevallen ('twin-to-twin' transfusiesyndroom, hernia diaphragmatica (middenrifbreuk), spina bifida (open rug)) is een invasieve ingreep noodzakelijk.

Tot nog toe kon alleen de KUL dergelijke aandoeningen behandelen in België.
Sinds enkele maanden werkt het UVC Brugmann echter samen met de universitaire kraamklinieken van het ziekenhuisnetwerk van de ULB, zodat deze technieken voortaan ook kunnen worden toegepast in Brussel.

Auteur : Aurélie Bastin
Bron : Osiris News (nr 14, maart-mei 2009)

>>Dienst Gynecologie-Verloskunde.