>>Ondervoeding bestrijden in het ziekenhuis

Corrigerende maatregelenOndervoeding is een complex en moeilijk te behandelen probleem. De oorzaken lopen sterk uiteen en versterken elkaar. Ondervoeding kan het gevolg zijn van de aandoening waaraan de patiënt in kwestie lijdt, of van de voorgeschreven behandeling, maar ook van psychologische en/of sociale factoren. Heel wat patiënten zijn trouwens al ondervoed nog vóór ze in het ziekenhuis belanden.

Binnen de dienst geriatrie bundelt een multidisciplinair team de krachten rond deze problematiek, zodat ondervoeding zo snel mogelijk kan worden opgespoord en er corrigerende maatregelen kunnen worden genomen, maar ook om preventief te werken.

Auteur : Frédéric Wauters
Bron : Osiris News (nr 14, maart-mei 2009)