>>Inhuldiging van de gerestaureerd Kapel Horta

Kapel Horta (2008)De Horta-kapel, afgewerkt op het einde van de eerste wereldoorlog, is de enige kappel die gebouwd werd door Victor Horta. Hierdoor is het een belangrijk element van ons patrimonium . Door zijn buitengewone vorm is het bovendien een uniek monument in zijn genre. Het gebouw staat op de lijst van het brussels architecturaal patrimonium (klasseringsprocedure in 2005).
De restauratie werd opgenomen in het algemene renovatieproject van het UVC Brugmann en het UKZKF. Het doel was de kapel om te vormen tot een conferentiecentrum.

Het architectenteam Samyn en BEAI  respecteerde de architectuur van Horta door zoveel mogelijk originele elementen te handhaven. Daarbij moest eveneens getracht worden om het project te bereiken waarvoor een stedebouwkundige toelating werd verleend in mei 2005.  De gevels van het gebouw werden hersteld in hun origineel aspect.  De toegangspoort tot de binnenkoer werd vernieuwd en is identiek aan de oude.

Het totale bedrag voor deze werken bedroeg ongeveer 4.000.000 €. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft positief gereageerd onder de vorm van een subsidie vanwege de directie van Monumenten en Landschappen. Dit bedrag werd gestort met het oog op de restauratie van de geklasseerde delen van de kapel. De Stad Brussel heeft een subsidie toegekend voor de realisatie van de werken die geen deel uitmaken van de restauratiewerken. 

De plechtige opening van de gerestaureerd Horta-kapel (Rotonde van de tuinwijk, UVC Brugmann site Horta) is gepland op maandag 27 april 2009.

Zie ook : "Restauratie van Kapel maakt UVC Brugmann nog waardevoller" - Osiris News (nr 8, september-november 2007)

Inlichtingen (persdossier beschikbaar) : Mounia MEJBAR - tel. 32 (0)2 543.78.20