>>Osteoporose : klinische studie

De eenheid voor botziekten zoekt :

Patiënten die een osteoporose vertonen en die wensen deel te te nemen aan een internationale klinische studie met een nieuw geneesmiddel dat als doel heeft het skelet te verstevigen door botaanwinst te vergroten.

Dit studieprotocol werd goedgekeurd door het ethisch comité en het comité voor onderzoek van het UVC Brugmann.
 
Indien u ouder bent dan 55 jaar, indien u meer informatie wenst te bekomen, verzoeken wij u contact te willen opnemen met het secretariaat van de Eenheid voor Klinisch Onderzoek.

Contact : Christine Potié - tel. 32 (0)2 477.39.16

Osteoporose