>>Griep A/H1N1

Griep A/H1N1Het betreft een nieuw menselijk virus met een gemengde genetische oorsprong, deels afkomstig van varkensgriepvirussen, deels van vogelgriepvirussen, en deels van menselijke griepvirussen. Dit virus werd voor het eerst ontdekt in Mexico op 18 maart 2009.

Het verspreidt zich sindsdien onder de wereldbevolking, en onder andere in België. Het intertrimestrieel Influenza Commissariaat, publiceert regelmatig op basis van de registratie van de uitkijk artsen, een schatting van het aantal A/H1N1 gevallen in ons land. Deze wordt momenteel aan ongeveer 900 gevallen per week geëvalueerd. Het aantal gevallen stijgt dus, maar er is nog geen grote circulatie van het virus.

In juli 2009, heeft de Belgische overheid besloten om haar beheersstrategie van de gevallen van griep type A/H1N1 te wijzigen. Het virus blijkt immers momenteel van een laag niveau van gevaar te zijn, gelijkwaardig met dat van de seizoengriep. Concreet, wanneer een patiënt griep symptomen vertoont, doet de arts niet meer spontaan een bloedafname die door het … Instituut geanalyseerd wordt, om te bevestigen dat de patiënt aangeraakt is of niet door de griep A/H1N1. De arts verzorgt zijn patiënt volgens de symptomen die hij vertoont, volgens de gewone behandelingen voor de seizoensgriep.

Andere vragen ? Op de website van het Commissariaat Influenza www.influenza.be staan alle praktische waakzaamheidsraadgevingen voor mensen die naar het buitenland gaan. Er staat ook alle nuttige informatie over het virus en de verspreiding ervan.

Slideshow : De « Mexicaanse » griep - Bescherm je ! Enkele raadgevingen…PDF

De griep : bescherm je zelf ?