>>Iris Onderzoek bekroont een project van het UVCB

Iris Onderzoek VZWDe vzw Iris Onderzoek heeft subsidies toegekend aan een projecten van het UVC Brugmann.

Diagnose van overmatige visuele afhankelijkheid

Als iemands evenwicht te sterk afhangt van zijn of haar gezichtsvermogen, kan dat de persoon in kwestie sterk hinderen: ongemak, duizeligheid, valpartijen… Stuk voor stuk symptomen die de levenskwaliteit kunnen aantasten.
Het onderzoeksproject van dr. Christian Van Nechel, adjunct- kliniekhoofd neurologische revalidatie in het UVC Brugmann, heeft als doel duidelijke diagnosecriteria vast te leggen voor overmatige visuele afhankelijkheid van de evenwichtszin.
Maar ook om de gevolgen ervan in het dagelijks leven en de doeltreffendheid van de huidige behandelingen te meten.