>>Ethische zitting : « Geneeskunde zonder geneesheren ? »

In praktijk

Plaats : Auditorium PP Lambert, UVC Brugmann site Horta
Datum : Donderdag 08/10/2009
Organisatie : Ethisch Comité vant het UVC Brugmann
Programma : Zie aanplakbiljetPDF
Accreditering : Aangevraagd
Inlichtingen : Secretariaat Ethisch Commissie - tel. 32 (0)2 477.39.16

Geneeskunde zonder geneesheren ?