>>Prof. Pierre Bergmann : winnaar van de prijs 2009 van de Belgian Bone Club

De Prof. Pierre Bergmann (dienst Radioisotopen) is de laureaat van de prijs 2009 van de Belgian Bone Club. Deze prijs bekroont elke twee jaar een persoon die tijdens zijn carrière geinvesteerd heeft in het domein van het botmetabolisme. Het Bureau van de Belgian Bone Club beschouwt hem als een belangrijke persoonlijkheid die een significante bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd.

De prijs werd uitgereikt op 16 januari 2009 in Brussel, tijdens het jaarlijks "Clinical Update Symposium" van de BBC.

Prof. Bergmann krijgt de prijs uit handen van Prof. BodyProf. Bergmann en Prof. Body
Prof. Pierre Bergmann (Isotopen) krijgt de prijs 2009 van de Belgian Bone Club uit handen van Prof. Jean-Jacques Body (voorzitter van de BBC)...